Bilimsel araştırmalar insanın en zayıf anının ne olduğunu buldu

Bilim adamları insanlık tarihinin gelişmesini üç büyük virajla açıklıyor: İlki, benedik rahiplerinin “hayvan gücünü” insan enerjisi yerine kullanmaya başlamaları. İkincisi buhar makinesi… Üçüncüsü, bilgisayar devrimi… Üç buluşun ortak özelliği de insanoğlunun “çalışma ilkelerini” temelden dönüştürmeleri…

Yazar: Mehmet Altan - Marksist Liberal

Yorum Yapın