Kıbrıs görüşmelerine son noktayı koydu

Kıbrıs konusu ile ilgili görüşmeler devam etse de bir sonuca ulaşılması pek olası görülmüyordu. Bu görüşmelerden Türk tarafı ada içinde ada içindeki konumu itibarıyla küçük de olsa bazı tavizler elde etmeyi başarıyordu. Son üç yıl geçmiş on yılın en sakin dönemiydi. Bu dönemde hem Türkiye’de hem Yunanistan’da ciddi siyasi gelişmeler yaşanıyordu. Yunanistan askeri cunta tarafından yönetiliyordu; demokrasiden eser kalmamıştı. Türkiye’de ise koalisyon hükümeti iktidarda idi Yunanistan’daki kaygı verici gelişmeler ve Kıbrıs’a yansıyan siyasi irade pek de iyiyi işaret etmiyordu. Türkiye’nin bu konuda bir öngörüsü yoktu. En azında istihbari bilgiler ve siyasi dil bunu doğrulamıyordu; ta ki gözle görülür bir şekilde hareketlenmeler kendini ele versin.

Yazar: Agah Gümüş - Vefa

Yorum Yapın