Savaşta düşmanına ilaç göndermiş

Kıbrıs’ta iki arkadaşın nasıl böyle bir dostluk kurduğunu görmek çok şaşırtıcı savaşın başladığı sıra Kıbrıs Türklerinin olduğu yere erzak ilaç çok az gelmekte idi. Hatta ilaç yüzünden bazı çocukların sakat kaldığı bilinmektedir. Çocukluktan beri Rum Barasko ile arkadaş olan Mehmet savaş sırasında çocuklarına ilaç ve mama bulamıyordu Barasko Türklerin olduğu yerde ambargodan haberdar olduğu için can dostu Mehmet’e çocukları için ilaç gıda göndermiştir, doktor aracılığıyla insanlık ölmedi dedikleri bu olsa gerek.

Yazar: Agah Gümüş - Vefa

Yorum Yapın